Huisregels

Je bent van harte welkom bij Boksvereniging Bredase Ring. Om voor jou een veilige sportomgeving te creëren houden wij ons aan de volgende huisregels.

Inschrijving en lidmaatschap:

 • Je mag  3 maal (binnen 3 weken) gratis mee te trainen.
 • Bij inschrijving na aanvang van een lopend kwartaal, dien je de contributie voor de resterende dagen van dat kwartaal bij vooruitbetaling contant of per pin betaling te voldoen. Hiernaast ben je  éénmalig € 12,50 inschrijfgeld verschuldigd.
 • Contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd; je dient hiervoor bij inschrijving een machtiging voor automatische incasso af te geven.
 • Bij niet tijdige betaling (binnen 1 maand na aanvang kwartaal) van de contributie/ stornering wordt de toegang tot de trainingen ontzegd totdat de achterstand is voldaan.
 • Opzegging van jouw lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren
 • Je bent contributie verschuldigd tot en met het kwartaal van opzegging.
 • Er vindt geen restitutie van contributiegelden plaats.
 • Toegang tot de trainingen is enkel mogelijk middels registratie via de tablet op de vereniging.
 • Het zelfstandig of in groepsverband handelen in strijd met de wet wordt niet geaccepteerd. Je kunt hierbij denken aan openbare dronkenschap, gebruik of verhandelen van drugs,
  verhandelen of dragen van wapens etc.

Trainingen:

 • In de trainingsruimte draag je binnen schoenen (geen zwarte zolen), evenals schone en correcte sportkleding.
 • Losse onderdelen (bokszakken, springtouwtjes, gewichten, dumbels etc.) leg je  na gebruik terug op hun plaats.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.
 • Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag je in de trainingsruimtes gebruiken.
 • Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 • We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de vereniging.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor intrekking van het lidmaatschap.
  Het bestuur is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal of ongevallen in en om de sportvereniging.
 • Boksen gebeurt alleen in de zaal of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.

Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van de lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van contributie.