Fight Right keurmerk

Het Nederlands Instituut voor Vechtsport & Maatschappij (NIVM) is in september 2010 opgericht. Het komt voort uit het vijfjarige project Tijd voor Vechtsport van de KNKF. Zie ook www.tijdvoorvechtsport.nl. Vanuit deze geschiedenis en verbintenis met vechtsport én maatschappij heeft ze bij aanvang al jarenlange kennis en expertise in huis.

Het NIVM is een onafhankelijke organisatie met een stevige maatschappelijke agenda. Zij zet zich binnen uiteenlopende werkvelden in voor een betere samenleving gebruikmakend van de pedagogische mogelijkheden van vechtsport. De vechtsportclubs, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd, in Nederland geeft zij daarin een belangrijke maatschappelijke rol. Door hun functie binnen de wijk te versterken en verder te professionaliseren, kunnen de clubs als geen ander mensen aanspreken op hun gedrag en een bijdrage leveren aan bewegingsarmoede, participatie en integratie van verschillende bevolkingsgroepen. In samenwerking met de KNKF, ziet het als haar taak om de kwaliteit van de vechtsportclubs te waarborgen en te vergroten. Om deze reden is er door een expertgroep samen met het Nationaal Keuringsinstituut een keurinstrument ontwikkeld. Het keurmerk, genaamd Fight Right, wordt toegekend aan clubs die voldoen aan zekere eisen op het gebied van het pedagogisch en didactisch gehalte, de sociale en fysieke veiligheid, en haar maatschappelijke betrokkenheid.

Het keurmerk is voor de club een middel om zich kwaliteitsvol te onderscheiden, zich professioneel én maatschappelijk te positioneren. Maar het keurmerk zal ook een onderscheidend vermogen opleveren voor ouders om hun kind naar een veilige vechtsport omgeving te kunnen sturen.

Fight Right?!

Het Fight Right Keurmerk (FRK) onderstreept én waarborgt dat clubs en trainers verantwoord, pedagogisch en veilig omgaan met vechtsport. Om je als club ‘Fight Right’ te mogen noemen, moet je aan twee eisen voldoen. Allereerst is dat het verkrijgen van een positief Fight Right-adviesrapport. De keuring die hieraan vooraf gaat, zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke auditor. Daarnaast moet ten minste één trainer van de club opgenomen zijn in het Kwaliteitsregister van de KNKF. Clubs die in aanmerking willen komen voor het Fight Right Keurmerk, onderschrijven tevens de erecode van de vechtsport. Deze luidt als volgt:

‘Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.’

Kort samengevat kan het FRK als volgt omschreven worden:

Het FRK is een kwalitatief en onderscheidend keurmerk voor vechtsportclubs die de maatschappelijke en pedagogische waarde van vechtsport ondersteunen om zo de kwaliteit van het aanbod te verhogen en de veiligheid van sporters te waarborgen.